Inimtegevuse mõju Maa kliimale

Velle Toll
Kliimafüüsika kaasprofessor
Tartu Ülikool

Maa kliima on inimtegevuse tagajärjel juba üle ühe kraadi soojenenud. Sõltuvalt inimkäitumisest ehk tulevastest inimtekkelistest kasvuhoonegaaside heitkogustest soojeneb Maa kliima 21. sajandi lõpuks kuni 6 kraadi. Iga kraadikümnendik soojenemist tähendab tugevamaid ja sagedasemaid kuumalaineid, põudasid ja paduvihmasid.

Siin on esitatud küsimus, millele võiks mõelda ettekande vaatamise eelselt ja järgselt.

Palun kirjeldage, kuidas inimtegevus mõjutab tasakaalu Maal neelduva päikeseenergia ja Maa poolt maailmaruumi kiiratava soojusenergia vahel.


Velle Tolli ettekanne teemal „Inimtegevuse mõju Maa kliimale“, salvestatud Tallinnas õppematerjali „Kliimamuutuste ABC“ koolitusel 10.03.2023.

 Velle Tolli ettekanne „Inimtegevuse mõju Maa kliimale“