Kas Eesti tulevik on tormisem?

Piia Post
Kliimateaduste professor
Tartu Ülikool füüsika instituut

Lühikokkuvõte: Ajakirjanduses kostuvad kindlasõnalised väljendid, et tulevikus on Eestis enam torme ning need on tugevamad. Minevikukliima andmed ei kinnita neid väiteid. Tuleviku kohta on võimalik modelleerida, aga ka loodusteaduslikust arusaamast lähtudes arutleda, mis soojemas kliimas on füüsikaliselt võimalik.

Küsimus: Missugused tormid hakkavad tulevikus enam esinema ja missugused mitte? Miks?

Piia Posti ettekanne teemal „Kas Eesti tulevik on tormisem?“, salvestatud Pärnus õppematerjali „Kliimamuutuste ABC“ koolitusel 03.03.2023.

Piia Posti ettekanne „Kas Eesti tulevik on tormisem?“