Kultuuri roll rohepöördes ja tasaarengus

Timo Maran
Ökosemiootika ja keskkonnahumanitaaria professor
Tartu Ülikool filosoofia ja semiootika instituut, semiootika osakond

Globaalse kliimakriisi lahendamine ei saa toimuda ainult tehniliste lahendustena, selleks on vajalik muutus liiga mastaapne ja süsteemne. Tasaarengu (degrowth) liikumine kritiseerib kasvule orienteeritud majandusmudelit propageerib üksikisikute lihtsamat elustiili, uute sotsiaalse sidususe vormide tekkimisest ja muutust toetavate kultuuritekstide loomist. Majanduskasvu kõrval saame rääkida semiootilisest kiirenemisest kui kommunikatsiooni kiirenemisest, märkide kokkukuhjumisest, ning märkide referentsiaalse mõõtme hajumisest. Semiootilisel kiirenemisel on suur negatiivne keskkonnamõju, kuna märgid kehastuvad meie tarbekaupades, kommunikatsioonitehnoloogias, infrastruktuuris ja kultuuriesemetes, mis kõik vajavad ainet ja energiat.

Kliimakriisi ei saa vaadata väljaspool ühiskonna ja kultuuri arenguid – tänane kliimakriis on ühtaegu ka kultuurikriis. Samas on kirjandusel ja teistel kultuurinähtustel kliimakriisiga kohanemises oluline roll, kuna need suurendavad empaatiat, mõjutavad inimese hoiakuid ja käitumist keskkonna suhtes. Seega tuleb roheteemadega tegelemisse kaasata ka kirjanduse ja kunsti õpetamist ja tarbimist. Semiootika vaatenurgast vaadatuna on põhiküsimus, kuidas tuua tähendus tagasi maailma, mida me koos teiste liikidega elame, ning kuidas integreerida informatsiooni- ja kommunikatsiooniprotsessid looduskeskkonnaga. Keskne mõte, mille ümber saab korraldada tasaarengu üleminekut, on arusaam, et tähendus tuleneb eelkõige semiootilisest osalusest konkreetsetes elatud ökoloogiates (kultuurilistes, sotsiaalsetes ja looduslikes).

Siin on esitatud küsimus, millele võiks mõelda ettekande vaatamise eelselt ja järgselt.

Mis on tasaarengu (degrowth) liikumine ja kuidas saab see panustada kliimakriisi lahendamisse?

Timo Marani ettekanne teemal „Kultuuri roll rohepöördes ja tasaarengus“, salvestatud Tartus õppematerjali „Kliimamuutuste ABC“ koolitusel 02.03.2023.

Timo Marani ettekanne „Kultuuri roll rohepöördes ja tasaarengus“