Õppematerjalid

Kellele on õppematerjal mõeldud?

Esitatud teaduspõhised õppematerjalid on mõeldud kõikidele haridusastmete ja huvihariduse õpetajatele kliimamuutustega seotud teemade käsitlemiseks erivanuses õppijatega. Loodame, et esitatud õppetegevuste rakendamine aitab kaasa õppijates ökoloogilise maailmavaate kujunemisele ja keskkonnahoidlike käitumismustrite tekkimisele ning annab oskused muutuva kliima tingimustes toime tulla.

Õppematejali ülesehitus

Õppematerjalid on koondatud kolme suurema teema alla: Elurikkus, muutused keskkonnas ning tootmine ja tarbimine. Iga teema alt leiavad õpetajad haridusastmete (sh huviharidus) kaupa juhised kliimamuutustega seotud õppetegevuste läbi viimiseks.

Õppematerjalide autorid (tähestikulises järjekorras): Aet Annist, Aigi Kikkas, Ana Valdmann, Anete Altrov, Anne Laius, Birgit Viru, Ele Pedassaar, Elina Malleus-Kotšegarov, Erko Jakobson, Evelin Jürgenson, Grete Arro, Helen Semilarski, Heli Aomets, Helin Semilarski, Jaanus Terasmaa, Janari Teessar, Jürgen Aosaar, Kaarel Vanamölder, Kaire Jõgi, Karel Rahu, Karin Nurme, Katre Luik, Katrin Saluvee, Lehte Tuuling, Liisi Jakobson, Margit Pelli, Marie Johanna Univer, Maris Morel, Merilin Noormets, Merrit Shanskiy, Mikko Buht, Mirjam Köster, Tõnis Rüütel, Triinu Jesmin, Tuul Sepp, Ülle Liiber, Veljo Kabin

Õppematerjalid on loodud 2023 – 2024. aastal

Projekt “Kliimateadlikkus koolist ühiskonda: laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks”