B Mõjud

 

Õpijuhis

Õppematerjalid läbitöötanud õppija:

 • oskab kirjeldada nii globaalseid kui ka kohalikke kliimamuutuste mõjusid;
 • oskab kavandada kliimateadlikkuse lõimimist oma õppeainetesse;
 • teadvustab enda kui õpetaja ja meeskonna liikme rolli kliimateadlikkuse edendamisel ühiskonnas.

Sisu ja teemad

 • Maa kliima tulevik
 • Põhja-Euroopa ja Eesti kliima tulevik
 • Kliimamuutused vähendavad elurikkust
 • Kliimamuutused vähendavad loodushüvede kättesaadavust
 • Kliimamuutused ohustavad inimühiskonda

Korraldus

 • Materjalid on lõimitud ning kindlasti soovitame teha läbi ka pakutud praktilised ülesanded ja vastata enesekontrolli küsimustele. 
 • Loenguvideotele eelneb lühikokkuvõte ja vaatamise järel tuleks vastata esitatud küsimustele.
 • Rohket lisalugemist ja vaatamist leiab lisatud linkidelt.
 • Kõige olulisemad mõisted leiab sõnastikust.
 • Sõltuvalt teie kliimahariduslikust taustast võib ploki läbimine võtta aega 2–4 tundi.