3. osa: Kuidas aitavad nutivahendid tõhusalt õpetada?

3.1 Mida tead nutivahendi kasutamise eelistest ja ohukohtadest?

Loe allolevalt kaardilt küsimust, vasta sellele kõigepealt ise ning siis pööra kaarti, et näha eksperdi vastust. Teise küsimuse nägemiseks vajuta kaardi alt paremalt nurgast noolekese ikooni.

 

3.2 Rakenda enda valdkonnas:

Loo endale viiest punktist koosnev meelespea, mida nutivahendi kasutamisel arvesse võtta! Järgnevas saad enda meelespea punkte võrrelda taaskord teaduskirjanduses välja toodud aspektidega.


Meelespea:

  • hoolitse, et õpilased ei kaotaks end nutiseadmesse, vaid oleks kontekstis päris ümbrusega

  • nutiseadmes võiks olla info, tegevus päris maailmas

  • ülesanded võiksid olla probleemipõhised ning suunata ümbritsevat märkama

  • ülesanded võiksid moodustada loogilise terviku

  • ülesanded võiksid suunata tegevusele (vaata, loenda, mõõda, korja, pildista, filmi, ehita, joonista)

  • mõtle läbi, kas tegevused toimuvad individuaalselt või on kasulik õpilastel omavahel ka mõtteid vahetada

  • tuleta meelde, et seadmed oleksid laetud ning igaks juhuks võiks olla kaasas mõni akupank


Liigu edasi õpiobjekti teiste peatükkide juurde:

1. osa: Kliimamuutused ja elurikkus. Elurikkuse mõiste
2. osa: Kuidas aitavad küsimused kaasa tõhusale õppimisele?
4. osa: Avastusraja rakendus
5. osa: Avastusraja kasutamine põhikooli II kooliastmes
6. osa: Õppematerjali kasutamine õpilastega