Jätkusuutlikud rakendused energiatehnoloogias

Ove Oll
Füüsikalise keemia teadur, PhD
Keemia instituut, Tartu Ülikool

Kas 100% taastuvenergial põhinev energiasüsteem on võimalik? Kui jah, siis mida on selle saavutamiseks vaja teha?

Ove Olli ettekanne teemal „Jätkusuutlikud rakendused energiatehnoloogias“, salvestatud Tartus õppematerjali „Kliimamuutuste ABC“ koolitusel 02.03.2023.

Ove Olli ettekanne „Jätkusuutlikud rakendused energiatehnoloogias“