A Põhjused

Õpijuhis

Õppematerjalid läbitöötanud õppija:

 • teab, kuidas ja miks kliima muutub;
 • oskab kavandada kliimateadlikkuse lõimimist oma õppeainetesse;
 • teadvustab enda kui õpetaja ja meeskonna liikme rolli kliimateadlikkuse edendamisel ühiskonnas.

Sisu ja teemad

 • Kliima ja kliimasüsteem
 • Kliimamuutused Põhja-Euroopas ja Eestis
 • Kliima soojenemine on inimtekkeline
 • Kasvuhoonegaaside heite tekketegurid
 • Kliima tulevik sõltub meist endist

Korraldus

 • Materjalid on lõimitud ning kindlasti soovitame teha läbi ka pakutud praktilised ülesanded ja vastata enesekontrolli küsimustele.
 • Loenguvideotele eelneb lühikokkuvõte ja vaatamise järel tuleks vastata esitatud küsimustele.
 • Rohket lisalugemist ja vaatamist leiab lisatud linkidelt.
 • Kõige olulisemad mõisted leiab sõnastkust.
 • Sõltuvalt teie kliimahariduslikust taustast võib ploki läbimine võtta aega 2–4 tundi.