A2 Kust me teame, et kliima soojeneb?

Milliseid äärmuslikke ilmaolusid oled kogenud? Kas oled neid ka kliimamuutustega seostanud? Kuidas oled isiklikult kliimamuutusi kogenud?

Õhutemperatuuri on järjepidevalt mõõdetud juba 1850. aastast. Temperatuurimõõtmised näitavad, et Maa kliima on tööstusrevolutsiooni järel oluliselt soojenenud (IPCC AR6 WGI). Kümnendiks 2011–2020 oli globaalne keskmine õhutemperatuur tööstusrevolutsioonieelse ajaga võrreldes tõusnud 1,1 kraadi, misjuures maismaa kohal läks keskmiselt 1,6 kraadi soojemaks (IPCC AR6 WGI Ch2). Hea visualiseeringu tööstusrevolutsioonijärgsest kliima soojenemisest temperatuurimõõtmiste põhjal leiab YouTubest. Animatsioon näitab kuu keskmisi globaalseid keskmisi temperatuure aastast 1880. Täna on kliima üle ühe kraadi soojem kui aastal 1880. Tänapäeval kasutatakse globaalse keskmise aluspinnalähedase õhutemperatuuri hindamiseks nii ilmajaamade andmeid, mõõtmisi merel kui ka satelliitmõõtmisi.

Säärane rohkem kui ühekraadine soojenemine on vähemalt viimase paari tuhande aasta jooksul enneolematu ja on juba kaasa toonud märgatavad kliimamuutused kõikjal maailmas (IPCC AR6 WGI Ch10, Ch 11, Ch2). Viimased neli aastakümmet on olnud järjepanu soojemad kui mistahes eelnenud kümnend aastast 1850. Lisaks soojenevad troposfääri kõrgemad õhukihid ja maailmameri, kahaneb Arktika merejää ja sulavad liustikud, atmosfääri veeringe intensiivistub ehk üleujutused ja põuad sagenevad ja meretase tõuseb (IPCC AR6 WGI Ch2). Üldisemalt toob energia lisandumine kliimasüsteemi ehk kliima soojenemine kaasa kliimamuutused kõikjal maailmas ja need on juba selgelt kohal ka siinsamas Eestis.

Põhisõnumid

  • Kliima soojenemist tõendavad järjepidevad mõõtmisandmed aastast 1850.

Soojenemise tõendid

Õpilane Madis kuulis, et kliima soojeneb, ja tahab nüüd teada, kust me seda teame. Kuidas aitaksid Madisel välja uurida, missugused on soojenemise tõendid? Mida peaks Madis veel uurima?

Lisamaterjal

IPCC AR6 WGI Ch2
IPCC AR6 WGI kokkuvõte poliitikakujundajatel
IPCC interaktiivne atlas