Maa energiabilanss


Kellele on õppematerjal mõeldud?

Õppematerjal on mõeldud kõigi õppeastmete õpilastele. On kolm põhjalikkuse astet, sõltuvalt laste vanusest ning õppematerjali läbimiseks planeeritud ajast.

Õppematerjali tutvustus

Arvatavasti on kõik lapsed tänapäeval kuulnud midagi kliima muutusest, kuid see teadmine on sageli lünklik ning seetõttu saavad kergesti tekkida väärarusaamad. Selle õppematerjali eesmärk on kliimamuutuste teadmisi süstematiseerida, et tekiks terviklikum arusaam kliimamuutuste põhjustest ja ajaskaaladest. Õppematerjali katseidee pärineb Jake Seeley videost (https://www.youtube.com/watch?v=kh7vgNmrd90)

Õppematerjali eesmärk: mõista, et Maa globaalne kliima on otseselt seotud kasvuhoonegaaside kontsentratsiooniga. Samuti on eesmärgiks selgitada, et praegune kliima soojenemise ning jääaegade vaheldumise pohjused on erinevad ning ei välista üksteist.

Õpiväljundid: õppija mõistab, et ühe süsteemi tasakaal on määratud süsteemi sisendite ja väljundite erinevusega, teab Maale jõudva ja Maalt lahkuva energia allikaid ning saab aru kuidas kasvuhoonegaaside kontsentratsiooni muutus mõjutab globaalset kliimat.

Eelteadmiste kirjeldus: õppematerjal ei eelda õpilaselt spetsiifilisi eelteadmisi. Koostamisel on eeldatud, et õppematerjali läbi viiv õpetaja on tutvunud õppematerjaliga „Kliimamuutuste ABC“.

Õppematerjali on võimalik läbi teha erinevas mahus, lähtuvalt õpilaste vanusest ja saadaolevast ajaressursist, näiteks:

  • katseseadme ehitamine, õpilased viivad ise katse läbi ja selgitavad katsetulemustega globaalse kliima tasakaalu. Seejärel leitakse koos, gruppidena või ühekaupa, vastused kontrollküsimustele. Sobib eriti hästi huvikoolide loodusgruppidele;
  • lapsed ise teevad esitluse, selgitades ilma helita videos nähtava põhjal globaalset kliima tasakaalu. Seejärel leitakse koos, gruppidena või ühekaupa, vastused kontrollküsimustele;
  • lapsed vaatavad läbi heliga video, seda arutatakse omavahel ning leitakse koos, gruppidena või ühekaupa, vastused kontrollküsimustele.

Õppematerjal koosneb:

Materjalid õpetajale

Materjalid õpilasele

Hindamine

Autor: Erko Jakobson