C Lahendused

 

Õpijuhis

Õppematerjalid läbitöötanud õppija:

 • teab, mida tuleb teha kliimamuutuste leevendamiseks ja nendega kohanemiseks;
 • oskab kavandada kliimateadlikkuse lõimimist oma õppeainetesse;
 • teadvustab enda kui õpetaja ja meeskonna liikme rolli kliimateadlikkuse edendamisel ühiskonnas.

Sisu ja teemad

 • Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine
 • Üksikisikute ja kogukondade, ettevõtete ning riikide roll heitkoguste vähendamisel
 • Rahvusvaheline kliimapoliitika heitkoguste vähendamiseks
 • Vältimatute kliimamuutustega kohanemine

Korraldus

 • Materjalid on lõimitud ning kindlasti soovitame teha läbi ka pakutud praktilised ülesanded ja vastata enesekontrolli küsimustele. 
 • Loenguvideotele eelneb lühikokkuvõte ja vaatamise järel tuleks vastata esitatud küsimustele.
 • Rohket lisalugemist ja vaatamist leiab lisatud linkidelt.
 • Kõige olulisemad mõisted leiab sõnastkust.
 • Sõltuvalt teie kliimahariduslikust taustast võib ploki läbimine võtta aega 2–4 tundi.