Muutuv kliima, muutuv keskkond – ühiskonna reageeringud sellele ajaloolises vaates

Kaarel Vanamölder
Dotsent ja teadur
Tallinna Ülikool

Ettekandes vaadeldi ühiskonna reageeringuid kliimamuutustele, mis toimusid nn väikese jääaja (14./16.–18./19. sajand) ja eriti selle külmimal nn Maunderi miinimumi (1645–1715) perioodil. Tollane eelindustriaalne maailm oli temperatuurimuudatuste osas tänasest märksa tundlikum eriti just põllumajanduses, kus domineeris teraviljakasvatus. Üldine jahenemine tõi kaasa saagikuse vähenemise, ikaldused, taudid ja kõrge suremuse, mis vallandasid mitmesuguseid, konflikte rahutusi ja ekstsesse. Samas langeb samasse perioodi ka näiteks teadusrevolutsioon, mille käigus püüti vaatluse teel mõista maailma ja universumi toimemehhanisme, sõnastati loodusseadusi jms. Taolist tegevust võib vaadelda samuti ühiskonna reaktsioonina muutuvale keskkonnale. Juba väikesel jääajal üritati mõista, mis näiteks põhjustab põuda/vihma või kas komeedid on ilmtingimata häda ennustavad Jumala saadikud, või lihtsalt kosmoses liikuvad kehad. Teadusliku taimearetuse ning -kultuuride mitmekesistamise kaudu üritati minimeerida näljahädade riski jms. Seega ei tähendanud kliima üldine jahenemine varauusajal mitte üksnes kataklüsme, vaid selle näitel on võimalik jälgida ka ühiskonna kohanemisstrateegiaid.

Kuidas ühiskonnad kliimamuutustega kohanevad? Tooge väikese jääaja põhjal näiteid.

Kaarel Vanamöldri ettekanne teemal „Muutuv kliima, muutuv keskkond – ühiskonna reageeringud sellele ajaloolises vaates“, salvestatud Tallinnas õppematerjali „Kliimamuutuste ABC“ koolitusel 10.03.2023.

Kaarel Vanamöldri ettekanne „Muutuv kliima, muutuv keskkond – ühiskonna reageeringud sellele ajaloolises vaates“