4. osa: Avastusraja rakendus

4.1 Milliseid võimalusi pakub Avastusraja rakendus?

Digitaalne õuesõppevahend Avastusrada on nutiseadme veebilehitsejas töötav rakendus, mille abil saab luua õues läbitavaid interaktiivseid radu, mida saab läbida igaüks – vaja on ainult nutiseadet ja pealehakkamist. Rakendus võimaldab siduda kasutavaid ülesandeid ja raja punkte just sinna kõige sobivamate teemadega tõhustades seeläbi õppimist läbi reaaleluliste kogemuste. Näiteks saab paluda õpilastel uurida konkreetses paigas kasvavat puud vms.

Avastusraja sihtrühmaks on ühelt poolt keskkonnahariduse keskuste töötajad, kellel on võimalik enda keskuse ümbruskonnas luua erinevaid õpperadadel või huvipunktidel põhinevaid asukohapõhiseid mänge ning teisalt kõik haridustöötajad. Avastusrada on võimalik kohandada sobivaks igale inimesele.

Õppevahend on valminud Keskkonnaameti tellimusel Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituudi ja Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi Haridustehnoloogia keskuse koostöös.

Uuri täpsemalt ka rakendust lehelt avastusrada.ee. Edasi radadeni jõudmisel peab esmalt tegema valiku koolihariduse, keskkonnahariduse või vaba aja kategooriate vahel. Siinkohal soovitame valida koolihariduse valdkonna.


4.2 Nüüd saadki ise Avastusrada katsetada.

  1. Mine Avastusraja rakendusse ning uuri näidisrada elurikkuse ja kliimamuutuste teemal.
  2. Loo endale videojuhise (https://youtu.be/BHsoiqgSpyc) järgi Avastusraja konto ning tõsta näidisrada (https://kool.avastusrada.ee/k/seemik/kliimamuutus-ja-elurikkus/enter) ümber või loo ise soovi korral uusi punkte enda ümbrusesse.
  3. Mine õue ja läbi rada. Võid seda kohe teha ka koos õpilastega, kuid samuti üksi, enda pereliikmetega.

4.3 Mõtesta enda kogemust ja rakenda 3. osas tehtud memot.

Mõtesta enda kogemust kasutades alusena eelmises punktis loodud viiest punktist koosnevat meelespead.

– Kuivõrd tõhusad olid Sinu arvates näidisrajas kasutatud küsimused?
– Kuivõrd said uurida enda ümbrust ja vähem olla lihtsalt nutiseadmes?
– Mida võiksid arvesse võtta, kui soovid rada läbi viia enda õpilastega?

Liigu edasi õppematerjali teiste peatükkide juurde:

1. osa: Kliimamuutused ja elurikkus. Elurikkuse mõiste
2. osa: Kuidas aitavad küsimused kaasa tõhusale õppimisele?
3. osa: Kuidas aitavad nutivahendid tõhusalt õpetada?
5. osa: Avastusraja kasutamine põhikooli II kooliastmes
6. osa: Õpiobjekti kasutamine õpilastega