A3 Senised kliimamuutused Põhja-Euroopas ja Eestis

Globaalsest soojenemisest tingitud kliimamuutused ei ole kõikjal maailmas ühesugused. Euroopas on õhutemperatuur tõusnud viimasel kolmekümnel aastal 0,5 °C kümnendi kohta, see on üle kahe korra kiiremini kui globaalne keskmine (WMO 2022). Eestis on sagenenud nii kuumapäevad kui ka troopilised ööd (BACC II Ch4.4). Kõige enam on soojenenud kevaded, varakevad saabub järjest varem (Jaagus, 2006). Sademete hulk Põhja-Euroopas on kasvanud, eriti talvel (IPCC AR6 WGI Euroopa kliima). Eestis on vähenenud nii lumikatte kestus kui ka paksus, püsiv lumikate sulab sõltuvalt piirkonnast 10 kuni 30 päeva varem (Viru ja Jaagus, 2020).

Kliimamuutused Eestis

Koosta palun tabel, kus võrdled kliimamuutusi Eestis ja maailmas tervikuna! Missuguse järelduse tabeli põhjal teed?

Põhisõnumid

  • Põhja-Euroopa on soojenenud globaalsest keskmisest kiiremini ja ka sademete hulk on kasvanud.
  • Eestis on lumikatte kestus ja paksus vähenenud.

Lisamaterjal

Eesti kliima normid
IPCC AR6 WGI Euroopa kliima
BACC II: Läänemere piirkonna kliimamuutused