3. Lisamaterjalid tunnitegevuste toetamiseks


Materjalid õpilastele

Toidutaimede kirjeldused õpilastele: #5_Toidutaimede_kirjeldused_opilastele.pdf
Tööleht õpilastele (trükkimiseks): #5_tööleht.pdf

Materjalid õpetajale

Toidutaimede andmetabel: #5_Toidutaimede_koondtabel_opetajale
Kasvupiirkondade infotabel ja kliimadiagrammid: #5_kasvupiirkonnad&kliimadiagrammid.pdf
Slaidid materjalidega õpetajal: #5_Slaidid_õpetajale_kliima&toit.pptx
Slaidid piltidega toidutaimedest: #5_Slaidid_opetajale_fotod.pptx

Täiendav info (eesti keeles)

Eesti keskkonnaülevaade – ilm ja kliima: https://keskkonnaportaal.ee/et/keskkonnaulevaade/keskkonnaulevaade-ilm-ja-kliima

Täiendav info (inglise keeles)

FAO põllumajandustoodangu andmebaas (graafikud, kaardid, algandmed): https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL/visualize
Põllukultuuride päritolu (interaktiivne kaart, seosediagrammid jne): https://blog.ciat.cgiar.org/origin-of-crops/
National Geographicu toidu päritolu mäng: https://planetfood.education.nationalgeographic.com/