Materjalid lastele (tarbimine, kooli esimene aste)

ai-lego_03

Siit leiate õpilastele mõeldud töölehed õpiobjekti “Soovid ja vajadused. Tarbimise vähendamine” tegevuste läbiviimiseks.  Tegemist on näidistega, soovi ja vajaduse korral on võimalik materjale kohandada.

Tööjuhendid leiate õppetegevuste pealkirjadel klikkides.

Rühmatöö juhend tarbimise vähendamisele suunatud REKLAAMI koostamiseks. 

reklaamikoostamine_01.pdf

Rühmatöö juhend õppetegevuse “Asjad ja nende kasutusaeg” läbi viimiseks.

asjad_ja_nende_kasutusaeg_toojuhend_0_01.docx

Juhend kohaliku toidutaime kohta infovoldiku koostamiseks.

reklaamposter_eestitoidutaim_0_01.docx