B1 Maa kliima tulevik

Tuleviku kliima

Enne teksti lugemist kirjelda, missugused muutused Maa kliimas võivad meid sel sajandil ees oodata! Missugustes muutustes oled kindel ja mis tundub pigem kuulujutuna? Kust otsiksid täpsemat infot?

Võrreldes tööstusrevolutsioonieelse ajaga tõuseb selle sajandi lõpuks keskmine õhutemperatuur poolteist kuni neli ja pool kraadi (IPCC AR6 WGI Ch4). Kui palju täpselt kliima soojeneb, sõltub meist endist ehk kasvuhoonegaaside heitkogustest. Väga paljude muutuste ulatus kliimasüsteemis sõltub otseselt globaalse soojenemise tugevusest. Mida tugevam soojenemine, seda tugevamad ja sagedasemad on kuumalained, paduvihmad ja põuad (IPCC AR6 WGI Ch11). Atmosfääri veeringe intensiivistumine toob kaasa sajuhulga kasvu sademeterohketes piirkondades ja sajuhulga kahanemise kuivades piirkondades (IPCC AR6 WGI Ch8).

Globaalne merevee tase tõuseb kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendamata selle sajandi lõpuks ligikaudu poolteist meetrit. Tugevama soojenemisega kasvab tõenäosus ületada kliimasüsteemi kriitilisi piire ehk murdepunkte, misjärel muutuvad paljud protsessid looduses pöördumatult (IPCC AR6 WGI). Võimalikud murdepunktid on Antarktika jääkilbi osaline sulamine ja rohkem kui 15-meetrine globaalse veetaseme tõus ülejärgmise sajandi lõpuks, suured muutused ookeanivee- ja õhuringluses ning vihmametsade hävimine (IPCC AR6 WGI). Võimalik murdepunkt on ka igikeltsa sulamine, millega vabanevad pinnasest kasvuhoonegaasid süsihappegaas ja metaan. Metaan on seejuures süsihappagaasist enam kui kümme korda suurema kliimat soojendava mõjuga kasvuhoonegaas. Murdepunktide ületamine põhjustab pöördumatuid muutusi, mille olemust ja mõju ülejäänud kliimasüsteemile me ei oska isegi lõpuni ette näha.

Põhisõnumid

  • Kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendamata soojeneb Maa kliima mitme kraadi võrra, tuues kaasa senisest äärmuslikumad ilmaolud.
  • Tugeva soojenemisega kasvab tõenäosus ületada kliimasüsteemi kriitilisi piire ehk murdepunkte, mille järel muutuvad paljud protsessid looduses pöördumatult.

Lisamaterjal

IPCC AR6 WGI Ch4
IPCC AR6 WGI Ch11
Tipping points
The Global Tipping Points Report