Muld ja kliimamuutused

Merrit Shanskiy
Mullateaduse kaasprofessor
Eesti Maaülikool

Muld ja kliimamuutused on kaasaegses maailmas kaks olulisemat keskkonnaküsimust, mis mõjutavad meie planeeti ja ühiskonda laiemalt. Kuna muld on toidutootmise alustala sõltub meie toidulaud otseselt keskkonnas toimuvatest muutustest. Antud loeng uurib nende kahe teema omavahelisi seoseid ja mõjusid ning selgitab, kuidas muld ja kliima vastastikku mõjuvad ning kuidas me saame kujundada säästvama tuleviku.

Arutle, milline on pōllumajandusmuldade seisukord maailmas ja Eestis. Kuidas on seotud kliimamuutused, muld ja toidutootmine? Kas sina tuleksid oma toidu kasvatamisega ise toime?

Merrit Shanskiy ettekanne teemal „Muld ja kliimamuutused“, salvestatud Tallinnas õppematerjali „Kliimamuutuste ABC“ koolitusel 10.03.2023.

Merrit Shanskiy ettekanne „Muld ja kliimamuutused“