Elurikkus, kliima ja avastusrada


Kellele on õppematerjal mõeldud?

  • Käesolev õppematerjal on mõeldud kasutamiseks nii põhikooli II kui ka III astme õpetajatele ning nende õpilastele. Õppematerjalis esitatakse esialgu näiteid pidades pigem silmas III kooliastme õpilasi, kuid õppematerjali viies osa keskendub kohandustele just põhikooli II astme vaates.
  • Õppematerjal sobib erineva taustaga aineõpetajatele. Õpetaja, kellel ei ole loodusteaduse tausta saab siit uut infot nii kliima, kliimamuutuste kui ka nendega seotud elurikkuse teemade valdkondade kohta. Arvestades teemade ülesehitust võib siin olla nii mõndagi olulist loodusteaduste õpetajatele. Lisaks saavad kõik õpetajad mõtestada õppematerjali kaudu tõhusa õpetamise ja õppimise printsiipe kasutades Avastusraja rakendust.

Õppematerjali tutvustus

Õppematerjal on suunatud aineõpetajale, kes saab ülesannete ja teoreetilise materjali kaudu lisateadmisi loomaks endale ise Avastusrada.ee rakenduse kaudu teemakohaseid avastusradu looduses. Õppematerjali viimane osa sisaldab täpsemat infot, kuidas saaks neid teemasid ka õpilastega läbida sh slaidistikku.

Eelnevast tulenevalt saab õppematerjali kasutada kahel moel:
1) Õpetaja läbib osad 1.-5., et saada ka ise uusi teadmisi või juba olemasolevaid pinnale kergitada ning liigub edasi 6. osa juurde. Ajakulu orienteeruvalt kokku 5 tundi);
2) Õpetaja liigub kohe 6. osa juurde ning teeb õppematerjali läbi kohe koos enda õpilastega lähtudes näidiseks toodud materjalidest. Ajakulu u 2h 30 min koos ettevalmistuse ning läbiviidud kolme ainetunniga.

Iga õppematerjali peatükk võimaldab õpetajal seega:

  • mõtestada, millised teadmised tal endal juba läbitavas valdkonnas olemas on;
  • kõrvutada enda teadmisi teaduskirjandusest leitava infoga ning
  • rakendada saadud teadmisi mõeldes teemade edasi õpetamise võimalustele õpilastel.

Õpetajate poolt loodud Avastusrajad ning ka õpilastega koos tegutsemiseks mõeldud materjalid toetavad õpilastes mõistmist, kuidas elurikkus meid kliimamuutuste eest kaitseb ehk aitavad seostada elurikkuse hoidmist kliimamuutuste eest kaitsmisega.

Liigu edasi õppematerjali peatükkide juurde:

1. osa: Kliimamuutused ja elurikkus. Elurikkuse mõiste
2. osa: Kuidas aitavad küsimused kaasa tõhusale õppimisele?
3. osa: Kuidas aitavad nutivahendid tõhusalt õpetada?
4. osa: Avastusraja rakendus
5. osa: Avastusraja kasutamine põhikooli II kooliastmes
6. osa: Õppematerjali kasutamine õpilastega

Materjalid õpetajale:

Lisamaterjalid

Hindamine

Õpilaste (2. ja 3. kooliastme) kliimateadlikkuse hindamiseks on sektsiooni “6. osa: Õppematerjali kasutamine õpilastega tunnis” (vasakmenüü) allosas toodud välja õpetaja jaoks valik küsimusi. Need sisulised küsimused sobivad nii hindamisvahendina õppeprogrammi siseselt, tagasipeegeldamise eesmärgil, kasutada arutelu juhtimiseks, või õppematerjalist tagasivaatava kokkuvõtte tegemiseks.

Autorid: Elina Malleus-Kotšegarov, Grete Arro, Jaanus Terasmaa ja Triinu Jesmin

​​​​​​Lisaks käesolevale õppematerjalile on põhikooli II ja III kooliastme õpetajatele mõeldud veel järgmised õppematerjalid