Kliima ja ühiskond

Aet Annist
Vanemteadur, etnoloogia kaasprofessor
Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool

Kliimamuutus on näide sellest, kuidas tulevik on juba kohal, ent ebaühtlaselt jaotunud geograafiliselt ja majanduslikult. Ebavõrdsus peegeldub nii kliima tänases mõjus, kui selles, kuidas halvimad mõjud langevad kõige vähem tarbivate piirkondade õlule. Pealtnäha suure mõjuga piirkonnad võivad aga toimida rikaste tarbimisühiskondade „tehastena“. Kliimamuutus on küll inimtekkeline, ent mitte kõik inimesed ei panusta sellesse ühtmoodi ja sellisena on see seotud kapitalistliku majandussüsteemiga rohkem kui inimliigiga.

Siin on esitatud küsimus, millele võiks mõelda ettekande vaatamise eelselt ja järgselt.

Vali kolm riiki erinevatest maailma piirkondadest. Arutle, kuidas ja miks sealsete elanike mõju kliimamuutusele võiks erineda. Kas ja kui, siis millised ja miks võiks olla erinevused nende riikide siseselt?

Aet Annisti ettekanne teemal „Kliima ja ühiskond“, salvestatud Tallinnas õppematerjali „Kliimamuutuste ABC“ koolitusel 10.03.2023.

Aet Annisti ettekanne „Kliima ja ühiskond“